Sektörler

Turizm Sektörü

Turizm Sektörü

Gıda Sektörü

Gıda Sektörü

İnşaat Sektörü

İnşaat Sektörü

Eğitim Sektörü

Eğitim Sektörü

Demir,Çelik Sanayii Sektörü

Demir,Çelik Sanayii Sektörü

Matbaa Teknolojileri Sektörü

Matbaa Teknolojileri Sektörü

Sağlık ve İlaç Sektörü

Sağlık ve İlaç Sektörü

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Tekstil ve Deri Sanayii Sektörü

Tekstil ve Deri Sanayii Sektörü

Enerji Sektörü

Enerji Sektörü

Kimya ve Maden Sektörü

Kimya ve Maden Sektörü

Kozmetik Sanayii Sektörü

Kozmetik Sanayii Sektörü

Enerji Sektörü

Enerji Sektörü, son 150 yıldır hiç gerilemeyen ve önemi her geçen yıl artan bir ekonomik alandır. Globalleşen dünyada sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynaklardan ve ucuza temini en önemli gerekliliklerden biridir.   

          Yenilenebilir enerji bakımından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine verdiği önemin bir ifadesi olarak, 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn'da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

          Günümüzde artan nüfusla birlikte enerji tüketimi de artmıştır. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için meydana gelen rekabetin lideri her zaman en fazla verimi sağlayan olmuştur. Şimdilerde kojenerasyon en gözde sistemdir. Çünkü bu sistemde dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir.

          Enerji  sektörü içinde aynı yatırımlar geçerlidir. Enerjinin kullanıma hazırlanması aşamasından itibaren "KALİTELİ VE HİJYEN SU"   olmazsa olmazıdır.

           Enerji sektöründe işletme amortisman maliyetlerini direk ilgilendiren  konu işletmede kullanılan su ile çalışan makine parkurlarıdır. Bakım için ayrılan bütçede çok önemlidir.  

          Yetkili uzman kadrolarımızla ön filtrasyon, yumuşatma ve ileri filtrasyon sistemleri, kuyu veya deniz suyu reverse osmosis sistemlerin kurulumu ve takibi yapılmakta, anlaşmalı aboneliklerle aylık raporlamalar sunulmaktadır.

           TÜM ENERJİ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ İÇİN BAŞARILI BİR YIL OLMASI DİLEĞİMİZDİR.    

Referanslar